Jag drömmer om ett land

Camilla Voigt

NILCD1813

April 26, 2019

Participators

Inspelad 17 augusti 2018

Ljudtekniker Michael Dahlvid

Mixad and mastrad av Lars Nilsson, Nilento Studio, Gothenburg, Sverige, 2018

Grafisk form, Margareta Brisell Axelsson

Foto omslag, Camilla Voigt

Vi bär på en längtan, en dröm om ett land som är helt och oförstört. En gudagnista i hjärtats rum som ger oss en aning om ett helt liv, en Gud som vill oss väl. Genom varandra och genom skapelsen strömmar något som berör oss på djupet. Det är något ofrånkomligt, detta att vi sträcker oss efter det som finns bortom frågorna.
Erland Svenungsson är präst, psykoterapeut och författare till ett flertal böcker. Camilla Voigt är tonsättare och kyrkomusiker i Svenska kyrkan. Under några år har de samarbetat bland annat i ett projekt med dikter och tonsatta bibeltexter. Mirjam Simonsson är frilansande violinist och Karl Peter Eriksson, operasångare och aktiv vid det egna operakompaniet Man Must Sing. Av en tillfällighet möttes dessa musiker och sångerna hittade på något vis hem till den klangliga värld de var skapade ur. Musiken och texten vill lågmält och meditativt stämma till eftertanke om vikten av att få leva det liv som är mitt, gå den väg som är min, och komma nära med tröst och hopp.

 

Nilento Studio - more than recording