Lasse Dahlquist i våra hjärtan

Göteborg Wind Orchestra

NILCD166

August 26, 2016

Participators

Musicians
Stefan Ljungqvist, vocal
Hasse "Kvinnaböske" Andersson, vocal
Göteborg Wind Orchestra
Jerker Johansson, conductor

Guests
Flottans mäns sångkör
Brunnsbo musikklasser
Bo Maniette
Fredrik Bergman, bass
Per Hovensjö, guitar
Göran Bejstam, piano

Recorded at the Opera house in Gothenburg and Nilento Studio, 2016 Recording producer, Lars Nilsson
Recording engineer, Michael Dahlvid Recorded, mixed & mastered by Lars Nilsson
Art work, Bosse Nilsson, Man & Mouse and Jenny Nilsson, Nilento
Produced by Lars Nilsson

Lasse Dahlquist var en av Sveriges genom tiderna största kulturpersoner och verkade som kompositör, musiker, kåsör och skådespelare. Han skrev över 600 visor som blivit träffsäkra musikaliska bilder av hans tid. Nu presenteras den nya skivan där GWO med gäster tolkar Lasse Dahlquists musik. Skivan är ett samarbete mellan GWO, Lasse Dahlquist-sällskapet samt Vänföreningen GWO och produceras av Nilento Studio.

 

Nilento Studio - more than recording