På marsch med kvinnliga pionjärer!

Marinens Musikkår

NILCD2301

October 27, 2023

Participators

Inspelad i / Recorded in
Sparresalen, Karlskrona 22-23 november 2022

Producent / Producer
Lars Nilsson

Inspelningstekniker / Recording Engineer
Joar Hallgren

Editering / Editing
Joar Hallgren & Lars Nilsson

Mixning och mastering / Mixed and Mastered
Lars Nilsson, Nilento Studio, Gothenburg

Projektgrupp / Project group
Walter Brolund, Joakim Berg, Magnus Eriksson, Andreas Wetterlund

Texter / Texts
Magnus Eriksson, Andreas Wetterlund, Per Iko, Joakim Berg

Layout / Layout
Joakim Berg

Illustration framsida / Illustration front page
Shutterstock foto


 

Nilento Studio - more than recording